headergroot

Support Kindercoaching

Als ouders wil je graag het beste voor je kind, zeker ook wat betreft ontwikkeling en opvoeding. Over het algemeen verloopt dit vrij probleemloos, maar soms weet je het als ouders of als kind even niet meer. Je hebt behoefte aan advies, handvatten of begeleiding met betrekking tot het gedrag van je kind, een leerstoornis of naar aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis. In veel gevallen is de stap naar therapie te groot en niet noodzakelijk, maar zul je meer baat hebben bij een laagdrempelig alternatief waar gewerkt word aan hoe om te gaan met de problematiek vanuit de eigen kracht en talenten van je kind.

Dit is hoe ik als kindercoach te werk ga en uitkomst kan bieden. Deze hulp gaat altijd uit van de hulpvraag van je kind, maar is er ook om jou als ouder en verzorger te helpen of om leerkrachten handvatten te geven.

Iedereen heeft talent!
Maar als je een vis beoordeelt op zijn talent om in een boom te klimmen, zal hij zijn hele leven denken dat hij dom is.